Bundesagentur für Arbeit - Bundesagentur für Arbeit - Betriebsnummern-Service

Logo der Bundesagentur für Arbeit

Street address
Eschberger Weg 68
66121 Saarbrücken

Phone +49 (0)1801 664466
Fax +49 (0)681 988429-300

Postal address
Eschberger Weg 68
66121 Saarbrücken

Email to the authority
Website of the authority

To BayernPortal To BayernPortal